Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด แถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 “นครแม่สอดวิชาการ”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการแถลงข่าวและประชุมคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแข่งขันทักษะวิชาการเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 9 - 11 กรกฏาคม ซึ่งสนามแข่งขัน   มีทั้งหมด 5 สนาม โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th