Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดร่วมบริษัท THAI FIGHT จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทย “THAI FIGHT แม่สอด” รอบรองชนะเลิศ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์อำนวยการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT แม่สอด” อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

18112019-0956IMG_9765_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน โดยมี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท THAI FIGHT จำกัด, ผู้ร่วมจัดการแข่งขัน THAI FIGHT แม่สอด, ตัวแทนเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และทีมงานผู้ร่วมจัดการแข่งขัน THAI FIGHT เข้าร่วมแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทย THAI FIGHT ปีที่ 10 ครั้งที่ 79 รอบรองชนะเลิศ

18112019-0953IMG_9734_resize.JPG

ซึ่งมีกำหนดการการแข่งขันมวยไทยโลกหรือไทยไฟท์แม่สอด ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะมวยไทยเพื่อยกระดับมวยไทยสู่สากลรวมถึงการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตากและสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย - เมียนมาร์

15112019-0441IMG_9776_resize.JPG

18112019-0955IMG_9796_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th