Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562เมื่อวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น5) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธาน การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 9/2562
โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การติดตามความคืบหน้าโครงการงบประมาณปี 63 การบริการจัดการขยะ ความคืบหน้าโรงเรียนกีฬา ความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 นครแม่สอด อากาซาเกมส์ และการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครแม่สอดประจำปี 2562 เป็นต้น 

ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 

 

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th