Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน EGAT ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ข้าราชการ/พนักงาน ครูและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก สำหรับพิธีเปิดการแข่งขัน EGAT ในครั้งนี้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1

ในการจัดการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นรางวัลสำหรับการแข่งขัน โดยมุ่งหวังให้เป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็นทีมชาติไทย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ ในอนาคต โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นับเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักกีฬายกน้ำหนักดาวรุ่งจากสโมสรต่างๆ ได้แสดงความสามารถ และเป็นอีกช่องทางในการค้นหานักกีฬาช้างเผือกเพื่อเข้าร่วมเป็นนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ในการเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในโอลิมปิกเกมส์ ปี 2020ที่กรุงโตเกียว

การแข่งขันครั้งนี้มีนักกีฬายกน้ำหนักซึ่งเป็นเยาวชนจากสโมสรต่างๆ ภายในประเทศ 28 สโมสรและสโมสรจากต่างประเทศในเอเชีย 5 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาเลเซียและมองโกเลีย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมงาน และชมการแข่งขันกว่า 800 คน โดยเทศบาลนครแม่สอดได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวนครแม่สอด เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ติดตามรับชมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักผ่านทาง Social Media ได้


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th