Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 18/2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

06092019-0312IMG_1137_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 18/2562 โดยมี คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม


06092019-0312IMG_1121_resize.JPG

โดยมีประเด็นหารือ เรื่องความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์” ,วิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอด รุ่นที่ 2 และการประสานหน่วยงาน สปสช. และ สสส. ,ความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ในอาคารส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย-เมียนมาร์ ,การบริหารจัดการที่ดินและการรังวัดที่ดิน ตำบลแม่ปะ ,ความคืบหน้าการขออนุญาตรื้อถอนเกาะกลางถนนเฉลิมเทพ(ฉ) ,โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแม่สอด ,ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯของกองช่าง ,คณะจัดการแข่งขันชกมวย Thai Fight แม่สอด สำรวจพื้นที่จัดการแข่งขัน ,ติดตามความคืบหน้างานที่มอบหมายตามบันทึกข้อความติดตามงานแต่ละกอง/ฝ่าย งานตามนโยบายของผู้บริหาร เป็นต้น

06092019-0313IMG_1162_resize.JPG

06092019-0313IMG_1157_resize.JPG

 

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th