Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอปท.ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดตาก

เมื่อวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่ง ชั้น 6 อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

15052019-0409IMG_5981_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ให้การต้อนรับคุณประยูร รัตนเสนีย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

15052019-0409IMG_6012_resize.JPG

เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ร่วมประชุมกว่า 100 คน ทั้งนี้ได้มีการนำเสนออุปสรรคในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เช่น การขอใช้พื้นที่ป่า การบริหารจัดการงบประมาณบุคลากร และ กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เป็นต้น

15052019-0410IMG_6061_resize.JPG

15052019-0410IMG_6047_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th