Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ครั้งที่ 5/2563

เมื่อวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 521 ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

13022020-0220577766 (Custom).jpg

นำโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ท้องถิ่นจังหวัดตาก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และประธานหอการค้าจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ครั้งที่ 5/2563

13022020-0221577770 (Custom).jpg

เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่และผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ตำบล ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

13022020-0221577768 (Custom).jpg

13022020-0221577771 (Custom).jpg

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th