Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 5/2562 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น การเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารจากเมืองเมียวดี รวมไปถึงหารือการเตรียมจัดงานมหาสงกรานต์ เทศบาลนครแม่สอด ประจำปี 2562 เป็นต้นธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th