Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดร่วมบริษัท THAI FIGHT จัดพิธีแห่ถ้วยรางวัลพระราชทาน “ไทยไฟท์แม่สอด”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25112019-0410IMG_0059_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการแห่ถ้วยรางวัลพระราชทานในหลวงรัชกาลที่ 10 รายการแข่งขันมวยไทยโลก ไทยไฟท์แม่สอด ไปรอบเมืองเทศบาลนครแม่สอด โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมขบวนในพีธีนี้ด้วย 

25112019-0410IMG_0016_resize.JPG 
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า การแข่งขันมวยไทยโลก “ไทยไฟท์แม่สอด” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ไทยไฟท์ชกแบบสวมนวม
รุ่น 67 กิโลกรัม, 70 กิโลกรัม และชกแบบคาดเชือกรุ่น 70 กิโลกรัม โดยการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับมวยไทยสู่สากลรวมถึงการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดตากและสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่และเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์

25112019-0411IMG_0113_resize.JPG

25112019-0411IMG_0220_resize.JPGเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th