Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทีปังกรัศมีโชติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

02082019-0306IMG_5435_resize.JPG

นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี โดยมีดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรม “โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ”

02082019-0307IMG_5424_resize.JPG

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

02082019-0308IMG_5533_resize.JPG

02082019-0308IMG_5545_resize.JPGเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th