Menuslide

นายกฝอ มั่นใจทน.แม่สอดปลอดโควิด>100%

นายกฝอ มั่นใจทน.แม่สอดปลอดโควิด>100%<มีคลิปวิดีโอแนบท้าย>

26032020-1154IMG_7269 (Custom).JPG

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

26032020-1159IMG_7251 (Custom).JPG

มีมาตรการให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด และผู้มาติดต่อราชการ เข้าห้องควบคุมโรคป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อป้องกันและกำจัดเชื้อโรคก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด

26032020-1159IMG_7240 (Custom).JPG

26032020-1159IMG_7230 (Custom).JPG 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด

เว็บลิงค์
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th