Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่สอด บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

03102019-0215IMG_1967_resize.JPG

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน
โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา พร้อมรองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

03102019-0215IMG_3683_resize.JPG

การประชุมครั้งนี้ มีประเด็น ความคืบหน้ากรณีการขอยกเว้นการสำแดงรายการเงินตราออกนอกประเทศผ่านด่านชายแดน ,การเร่งรัดการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ,การขยายเวลาเปิด ปิด ด่านการค้าขายแดนไทย-เมียนมา ด่านแม่สอด–เมียวดี ,การยกระดับด่านการค้าชายแดน กรณี ด่านสิงขรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านพระจคีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี ,การอนุญาตให้รถบรรทุกเมียนมาเข้ามาบรรทุกสินค้าในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ,การอนุญาตตรวจลงตรา ณ จุดผ่านแดน Visa On Arrival (VOA) เป็นต้น

03102019-0216IMG_3673_resize.JPG

03102019-0216IMG_3698_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th