Menuslide

แลบ้านพี่ ดูเมืองน้อง ต้อนรับคณะผู้บริหารผู้ว่าการเขต เต๋อหง ประเทศจีน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ชั้น 4) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะผู้บริหารจังหวัดตาก นำโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี นครแม่สอด รวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ และตัวแทนจากภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ Mr.Li Zhiming (คุณหลี่ จื้อหมิง)รองผู้ว่าการเขตฯ เต๋อหง และคณะผู้บริหารจากเขตฯ เต๋อหง จากการมาเยือนในครั้งนี้ของคณะเต๋อหง ได้สร้างมิตรภาพและบรรยากาศแห่งความร่วมมือกันของความเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ตาก- เต๋อหง พร้อม ต่อยอดความร่วมมือกันในการพัฒนาในมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษาและอื่นๆ โดยทางคณะเต๋อหงได้ให้ความสำคัญประด็นปัญหาแรงงานบริเวณพื้นที่ชายแดนแม่สอด จังหวัดตากอีกด้วย


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th