Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. แห่งประเทศไทย

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. แห่งประเทศไทย 




เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือครั้งที่ 37 นครแม่สอด อากาซาเกมส์ ครั้งที่ 3/2562




โดยมี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพิธีการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายเทคนิคกีฬา และฝ่ายอื่นๆ รวมทั้งหารือเรื่อง Logo อากาซาเกมส์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพต่อไป








ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th