Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ประจำปี 2562

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล ประจำปี 2562 โดยมี สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดการแข่งขันวอลเลย์นี้ เพื่อมุ่งหวังให้ให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด


ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน)เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th