Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

29112019-0341IMG_1396_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี ที่ปรึกษาฯสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม จำนวน 50 คน

29112019-0341IMG_1409_resize.JPG

29112019-0342IMG_1428_resize.JPGเทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th