Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ

เมื่อวันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในพิธี เพื่อเปิดมุมมองให้เห็นถึงการพัฒนาภูมิปัญญา องค์ความรู้ด้านการแพทย์   แผนไทยและสมุนไพรไทย สู่ยุค 4.0 นอกจากนี้ยังมีตลาดนัดความรู้เรื่องการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอีกด้วย


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th