Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ได้มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร ปลัดเทศบาล เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้รับเกียรติจาก นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการอำเภอท่าสองยาง มาบรรยายพิเศษ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยชุมชนนำร่อง 4 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกร่วมกัน และนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนอื่นๆต่อไป

ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th