Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมการประชุม หารือการจัดตั้งสมาคมครู ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โรงเรียนกีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. ระดับภาคเหนือ

ธีรชาติ  จันทร์แรง
(รายงาน)

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th