Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสาน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ (ชั้น 1) ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์การประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

29052019-0203IMG_7608_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รรท.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายองค์กรประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2562 ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ทางเทศบาลนครแม่สอด ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด , สถานีตำรวจภูธรแม่สอด และอาสาสมัครคุมประพฤติ

29052019-0204IMG_7652_resize.JPG

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการอบรมยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเอาชนะยาเสพติด เป็นการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมถึงผู้กระทำความผิดอื่นด้วย เป็นการป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะให้รู้เท่าทันไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น กว่า ๗๐ คน

29052019-0205IMG_7684_resize.JPG

29052019-0205IMG_7666_resize.JPG

 

 

 

 

 เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th