Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกระดังงา

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกระดังงา

 


เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ได้มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามโดยมี ที่ปรึกษา ปลัดเทศบาล และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งศึกษาดูงานในหัวข้อเรื่อง การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ธีรชาติ จันทร์แรง
  (รายงาน) 

 

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th