Menuslide

กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 9

วันที่ศูกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน(นานาชาติ) โรงเรียนเทศบาลเฉลืมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจัดกิจกรรมกีฬา อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 9

30112019-0223DSC_0314.jpg

โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และนางไพเราะ กาญจนสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษากล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้อำนวยนายการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด คณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้

30112019-0227DSC_0272.jpg

กรแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาและกรีฑา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อให้นักเรยนมีพลามัยสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

 30112019-0235DSC_0305.jpg

30112019-0236DSC_0384.jpg

 

 

 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th