Menuslide

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด – เมียวดี)

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งพิจารณาเรื่องหน่วยงานที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ , การรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากสถานที่ต่างๆ , การเตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำหนดวันเปิดศูนย์การท่องเที่ยวฯ 


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th