Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม AEC (ชั้น2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

07022020-0213IMG_2004 (Custom).JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม โดยมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก 14 ตำบล เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

07022020-0213IMG_2029 (Custom).JPG

เพื่อระดมความคิดเห็นในการขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่และผลักดันยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 ตำบล ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

07022020-0214IMG_2038 (Custom).JPG

07022020-0214IMG_2016 (Custom).JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th