Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมโครงการ “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการแก้ไข” สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เรือนจำอำเภอแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

11092019-0540IMG_0843_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นประธานและมอบเอกสาร ร.ท.25 (ใบบริสุทธิ์)

11092019-0540IMG_1358_resize.JPG

11092019-0540IMG_1403_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th