Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2561

เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ถนนทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตากประจำปี 2561 โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว ร่วมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชานชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติและพัฒนาพื้นที่ชายแดนในจังหวัดตาก


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th