Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิชชาแห่งชาติ เมืองเมาะลำไย ประเทศเมียนมาร์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมโกเมน (ชั้น 3) เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

09092019-0353IMG_1203_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิชชาแห่งชาติ


09092019-0355IMG_1186_resize.JPG

จากนั้นคณะรับฟังบรรยายพิเศษการบริหารจัดการของเทศบาลนครแม่สอดพร้อมเยี่ยมชมห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด เพื่อศึกษาคุณภาพในการบริหารและดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูง เชื่อมโยงเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

09092019-0355IMG_1188_resize.JPG

09092019-0355IMG_1226_resize.JPG

 เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th