Menuslide

ประชุมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก ปีการศึกษา 2560

วันที่ 5 พฤาภาคม 2560 เวลา 13.00น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ร่วมต้อนรับคณะประชุมชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก พบปะพูดคุยเรื่องต่างๆ 
โดยมีจุดประสงค์เดียวกัน
คือต้องการประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตำแหน่งสายงาน ช่วยเหลือ   ประชาสัมพันธ์    และแนวทางการปฏิบัติงาน   ความก้าวหน้า ปรึกษาปัญหาการทำงาน และความก้าวหน้าเพื่อแชร์ความรู้ความสามารถให้แก่กันต่อไป


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th