Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด รับคณะศึกษาดูเทศบาลตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมAEC (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


08012020-1102IMG_5306 (Custom).JPG


ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ


08012020-1059IMG_5310 (Custom).JPG

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะเทศบาลตำบลถอนสมอ จำนวน 24 คน ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th