Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ (ชั้น 5) อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

19112019-0419IMG_9822_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานประชุมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด โดยมี ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักสังคมสงเคราะห์ ผู้แทนประชาคม เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นหารือ เรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา, การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 58 ราย

19112019-0420IMG_9819_resize.JPG

19112019-0420IMG_9804_resize.JPG
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th