Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมพิธีเปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ลานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25092019-1058IMG_2681_resize.JPG

นายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานในพิธี และนายดิษพล ทองภักดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดเป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติ โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ

25092019-1059IMG_2664_resize.JPG

ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งการนำสายลงใต้ดินและการแก้ไขปัญหาสายบนเสา โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานเป็นไฟในทิศทางเดียวกันและจัดการสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนส่วนรวม อีกด้วย

25092019-1059IMG_2672_resize.JPG

25092019-1059IMG_2754_resize.JPG


เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th