Menuslide

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส, เวลา 10 .00 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนฑ์ และเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP)

07052019-0255IMG_4065_resize.JPG

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาล และมอบหมายให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รรท.ผอ.กองวิชาการฯและทีมงานกองวิชาการและแผนงาน

07052019-0256IMG_4022_resize.JPG

จัดการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง นโยบายพรรคการเมือง รัฐบาล เทศบาล ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา แผนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากในเทศบาลนครแม่สอด โครงการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ จำนวน 5 โครงการพร้อมกับการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ทั้งหมด 20 ชุมชน

07052019-0257IMG_4077_resize.JPG

07052019-0258IMG_4163_resize.JPG

07052019-0258IMG_4302_resize.JPG

 

 

 

 
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th