Menuslide

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคควมเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

   เทศบาลนครแม่สอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคควมเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2562 ครั้งที่ 2

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์ข้างล่างนี้

 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th