Menuslide

ประกาศ เทศบาลนครแม่สอด เรื่อง เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ
ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ในวัน เสาร์-อาทิตย์ ที่ 16-17 มีนาคม 62
และ 23-24 มีนาคม 62 เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานในการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง สอบถาม โทร 055-531-113 ต่อ 106

16032019-1006ID Card-01.jpg
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th