Menuslide

โรงเรียนกีฬาสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 19-30 มีนาคม 2561(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการศึกษา (อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทีปังกรรัศมีโชติ) รายละเอียดตามภาพข้างล่างนี้

เทศบาลนครแม่สอด,นครแม่สอด,แม่สอด
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th