Menuslide

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง


 

 


รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามเอกสารด้านล่างนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th