Menuslide

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพิ่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แก้ไขคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพิ่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตามประกาศเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th