Menuslide

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม2561

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (งบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา 
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง จำนวน 3 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20-28 ธันวาคม 2561 ณ กองการศึกษา อุทยานการเรียนรู้ทีปังกรรัศมีโชติ (หลังศาลสมเด็จพระนเรศวร) สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th