Menuslide

ประกาศรายชื่อผู้เข้าการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th