Menuslide

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2559

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป 4 อัตรา

ตำแหน่งนักการ 2 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทุกประเภท 1 อัตรา 

......................................................

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 16-24 มิถุนายน 2559

ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด

 


รายละเอียดดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบมาท้ายนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th