Menuslide

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โล่ง ตัว U ขนาดไม่น้อยกว่า 240 (กว้าง) x 120 (ลึก) x 110 (สูง) เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์โล่ง ตัว U ขนาดไม่น้อยกว่า 240 (กว้าง) x 120 (ลึก) x 110 (สูง) เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th