Menuslide

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สนง. จำนวน 25 รายการ กองคลัง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ สนง. จำนวน 25 รายการ กองคลัง 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th