Menuslide

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเคเบิ้ลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th