Menuslide

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา (โต๊ะหมู่ 9) และประดับตกแต่งบริเวณที่ตั้งซุ้มโต๊ะหมู่ถวายพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา (โต๊ะหมู่ 9) และประดับตกแต่งบริเวณที่ตั้งซุ้มโต๊ะหมู่ถวายพระเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th