Menuslide

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) จำนวน 1 โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) จำนวน 1 โครงการ

 

 


รายละเอียดดาวน์โหลดตามเอกสารด้านล่างนี้


เอกสารแนบ
สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110
โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434 E-mail : admin@maesod.go.th