Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 25/2560
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มเทศบาลนครแม่สอด ปี 2560
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ประสานแนวทางความร่วมมือกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision เพื่อดำเนินโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในเขตชุมชนเทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 •  
  เทศบาลนครแม่สอดจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนกันยายน 2560 อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขัน วิทยุกาบินฯมินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  โครงการฝึกอาชีพให้ความรู้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์ อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี