Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันกีฬา กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองชุมพร อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี