Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด แถลงข่าวมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2559
อ่านต่อ
วันที่๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด และว่าที่พันตรี ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ
อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 • ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (งบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)ตำแหน่งภารโรง

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (งบประมาณเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 • ประกาศรายชื่อบุคคลมีสิทธิ์์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้่าง ประจำปี 2559 (งบประมาณเงินอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 •  
  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครแม่สอด ทำความสะอาดบริเวรเทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เข้าอวยพรเนื่องในวาระปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ่านต่อ
  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อ่านต่อ
  นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ แด่ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี