Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2562 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง)
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอดร่วมบริษัท THAI FIGHT ประชุมการแข่งขันชกมวยไทยรอบรองชนะเลิศ
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด รับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ ตำบลหนองแค จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมโครงการ “ก้าวที่พลาดกับโอกาสในการแก้ไข” สำหรับผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน : TAK SEZ Moving Forward” อ่านต่อ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตากร่วมเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก (เทศบาลนครแม่สอด) อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th