Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมหารือการพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในเขตเทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับอปท.ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดตาก
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคควมเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความรู้และความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 •  
  เทศบาลนครแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th