Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จังหวัดตาก ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน เพื่อมหากุศล เป็นมงคลรับปี 2559 และร่วมทำบุญแก้ปีชง ณ วัดโพธิคุณ (วัดห้วยเตย) ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.
อ่านต่อ
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด (ที่ปรึกษาแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการบริหารแม่สอดมุลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ ๒๓ ปี ๕๗-๕๘ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของมูลนิธิในรอบ ๑ ปี (ปี ๒๕๕๘) ที่ผ่านมา และร่วมงานสถาปณาคณะกรรมการบริหารแม่สอดมุลนิธิสามัคคีการกุศล สมัยที่ ๒๔ ปี๕๙-๖๐ ณ แม่สอดมุลนิธิสามัคคีการกุศล
อ่านต่อ
จังหวัดตากเตรียมจัดกิจกรรม 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุดๆ ระหว่างวันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านต่อ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 (งบประมาณอุดหนุนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

 • เทศบาลนครแม่สอด ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวนครแม่สอด และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมส่งภาพถ่ายและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน

 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล

 • ประกาศผลการสอบข้อเขียนและกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 •  
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เข้าอวยพรเนื่องในวาระปีใหม่ ๒๕๕๙ แด่ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ่านต่อ
  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล คณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ อ่านต่อ
  นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาล อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ แด่ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี