Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 15/2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชนพร้อมจัดเวทีประชาคมตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 5 อำเภอชายแดนโซนตะวันตก
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนไทย-เมียนมา (แม่สอด-เมียวดี) อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละจังหวัดตาก ประจำปี 2561 อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th