Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 27/2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 26/2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดรายการ “SUPER KIDS”
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมแสดงความยินดีในงาน 42 ปี แห่งอุดมการณ์ สรรค์สร้างครอบครัวชุมพลคีรี อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทานในชุมชนพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกันยายน 2561 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการฝึกวิชาชีพให้ความรู้ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th