Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 18/2559
อ่านต่อ
ประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 17/2559
อ่านต่อ
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด(อนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) พร้อมด้วยนายณัธนัย ชินสรนันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ ๖๑
อ่านต่อ
 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ระเบียบและวิธีการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลระดับต้น)

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.๑

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบรหารงานทั่วไประดับต้น) และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ คศ ๑

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

 •  
  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๑๓ .๐๐ น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมเวทีเสวนา หัวข้อ "วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการท่องเที่ยวชุมชน" อ่านต่อ
  วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ๙.๐๐น. ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอดได้มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ อ่านต่อ
  ในวันอังคารที่ ๙ สิหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครแม่สอดได้มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ อ่านต่อ

   
   Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี