Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 “นครแม่สอด อากาซาเกมส์”
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดน (นานาชาติ)
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนตุลาคม 2562 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมพิธีทำบุญ - สืบชะตาหลวง “35 ปี หอการค้าจังหวัดตาก” อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th