Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดการแข่งขันประกวดอาหารพื้นเมือง ประจำปี 2562
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคควมเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความรู้และความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการประเมิน

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 • ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิต

 •  
  เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกระดังงา อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2562 อ่านต่อ
  1 เมษายน วันผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th