Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอด ครั้งที่ 20/2560
อ่านต่อ
การประชุมติดตามการดำเนินงานของอนุกรรมการในระดับพื้นที่
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560”
อ่านต่อ
 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 • ประกาศ เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

 •  
  เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอดรับคณะพร้อมบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ
  เทศบาลนครแม่สอด ส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี