Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอดร่วมบริษัท THAI FIGHT จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันชกมวยไทย “THAI FIGHT แม่สอด” รอบรองชนะเลิศ
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับบริษัท THAI FIGHT ประชุมการแข่งขันชกมวยไทย “THAI FIGHT แม่สอด” รอบรองชนะเลิศ
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการจิตอาสาปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและสองข้างทาง บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด มอบรถบรรทุกจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางในการยืมไปบริหารจัดการขยะในพื้นที่ อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด รับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th