Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ขอขอบคุณ สมาชิก สปท. มีมติเห็นชอบข้อเสนอ กมธ. ปกครองท้องถิ่น ผลักดัน เทศบาลนครแม่สอด เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
อ่านต่อ
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครแม่สอดพร้อมโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อ่านต่อ
ประชุมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลนครแม่สอด
อ่านต่อ
 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ระเบียบและวิธีการคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลระดับต้น)

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ คศ.๑

 • ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่องกำหนดวันสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ระเบียบและวิธีการสอบคัดเลือก ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบรหารงานทั่วไประดับต้น) และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ คศ ๑

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

 •  
  ในวันอังคารที่ ๙ สิหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครแม่สอดได้มีการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ อ่านต่อ
  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมรายการถ่ายทอดสดช่อง nbt พิษณุโลก เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ที่บริษัททีเคการ์เม้นแม่ตาว อ่านต่อ
  ประธาน กรรมาธิการฯ สนช.ประชุมร่วม กับ อปท.และภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและพัฒนาเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว เดินหน้า ประเทศไทย 4.0 อ่านต่อ
  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมการประชุมประจำปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) อ่านต่อ

   
  Untitled Document

   

  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
  เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
  อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี