Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 32/2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ไว้อาลัยคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหารบริหาร KING POWER
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามงานและงบประมาณ
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมครั้งที่ 6 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์บริการทางวิชาการอำเภอแม่สอด อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมโครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th