Menuslide

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2561 18 เมษายน 2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 17 เมษายน 2561
อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดขบวนแห่สงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 16 เมษายน 2561
อ่านต่อ
 
เทศบาลนครแม่สอด แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2561 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการสรุปผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
เทศบาลนครแม่สอด จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี การศึกษา 2560 อ่านต่อ

 
Untitled Document

 

สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด
เลขที่ 99/99 ถนนสายเอเซีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ : 0-5554-7449 โทรสาร : 0-5553-1434
อีเมล์ : webmaster@nakhonmaesotcity.go.th ออกแบบและพัฒนาโดย ร้าน เจ้าน้อย เทคโนโลยี