ประกาศเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ โครงการจ้างเหมาแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ สำหรับให้บริการในคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จำนวน 17 ตำแหน่ง (รวม 32 อัตรา)